Důležité odkazy


Instituce:


www.daneelektronicky.cz

Elektronická podání pro finanční správu. www.financnisprava.cz Webové stránky Finanční správy České republiky. Stránky obsahují aktuální informace, které se týkají daní.

www.mfcr.cz
Oficiální stránky Ministerstva financí ČR, kde najdete veškeré informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu.

www.cssz.cz
Česká správa sociálního zabezpečení - aktuální informace v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, ke stažení platné formuláře a tiskopisy apod.

www.mpsv.cz
Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí poskytují informace a služby v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi

www.statnisprava.cz
Server státní správy obsahuje adresář úřadů, kontaktní údaje, úřední hodiny, důležité odkazy z oblastí veřejné správy, lze zde vyhledávat úřady podle působnosti

www.cds.mfcr.cz
Česká daňová správa - důležité informace o daních a poplatcích, související legislativě a metodice, ke stažení daňové tiskopisy, možnost elektronického daňového podání

www.cs.mfcr.cz
Celní správa - aktuální informace v oblasti cel a některých daní, ke stažení veškeré důležité formuláře a tiskopisy

www.czso.cz
Na stránkách českého statistického úřadu najdete informace a analýzy o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, srovnání se zahraničím apod.

www.sbirka.cz
Na tomto serveru je publikována Sbírka zákonů ČR v elektronické podobě.

www.cuzk.cz
Na této adrese naleznete informace o nemovitostech včetně údajů z katastru nemovitostí.

www.justice.cz
Informační server českého soudnictví, na kterém najdete informace o české justici, údaje obchodního rejstříku a další užitečné informace.

Rejstříky, evidence:

www.rzp.cz
 Server živnostenského rejstříku s možností vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů, statistických informací o živnostenském podnikání

Registr plátců DPH ČR
Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty.

Registr plátců DPH EU
Zde si můžete si ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v členském státě EU