Informace

Důležité termíny

Novinky a povinnosti


POZOR termín pro podání přiznání se blíží, nezoufejte a nechte si zpracovat přiznání.

Možnost podání přiznání do 30.6.2020 bez postihu za pozdní podání.

Termín pro zpracování Daňového přiznání 

rok 2022 je 31.3.2023

rok 2021 je 31.3.2022

rok 2020 byl 31.3.2021

rok 2019 byl  31.3.2020

- situace ohledně Koronaviru posunula podání přiznání na 31.8.2020 

Máte-li zájem o zpracování přiznání, neváhejte a ozvěte se. Vaše požadavky vyřeším.

2023

OSVČ zálohy

OSSZ - 2944 Kč
ZP - 2722 Kč

paušální daň - měsíční platby
1. pásmo      6.208 Kč
2.pásmo     16.000 Kč
3.pásmo    26.000 kč 

limit pro povinnou registraci k DPH se od 1.1.2023 zvýší na 2 miliony Kč 

2022

OSVČ zálohy

OSSZ - 2841 Kč
ZP - 2627 Kč
minimální mzda 16200 Kč

Silniční daň
v souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24.2.2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", 
- výrazné zvýšení cen pohonných hmot
hromadné prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022 a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně.

EET
Přerušení EET do 31.12.2022, zrušení EET od 1.1.2023

2021

OSVČ zálohy
zálohy na OSSZ   2588 Kč

zálohy na ZP        2393 Kč

od 1.1.2021 změna minimální mzdy 15200 Kč

Poslanci k daňovému balíčku 2021 schválili také významné navýšení daňové slevy na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč 

Paušální daň pro OSVČ

K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1.1. 2021 se zkoumá, zda poplatník:

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

Měsíční paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Výjimkou je záloha za zálohové období leden 2021, která je splatná do 22. února 2021 spolu se zálohou na únor. 

Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč bude platit od roku 2021. Paušální daň 5 469 Kč tvoří tyto položky:

  • daň z příjmů ve výši 100 Kč,
  • sociální pojištění ve výši 2 976 Kč a
  • zdravotní pojištění 2 393 Kč.

Novela zákona byla přijata začátkem prosince 2020, do 11. ledna 2021 je možné finančnímu úřadu oznámit vstup do režimu paušální daně.

Částka zálohové paušální daně se bude každoročně měnit, podle toho, jak se budou měnit zálohy na pojistné.

Pokud se poplatník přihlásí k paušální dani, nebude si moct uplatnit ani daňové zvýhodnění na děti, ani školkovné, ani žádné další daňové slevy a daňové odpočty. Nebude tedy možné ani inkasovat daňový bonus tak, jako je tomu v klasickém režimu stanovení daně. 

Informace - paušální daň formulář2020

Nová fáze EET odstartuje v květnu 2020 

nová povinnost dotkne zemědělců, pekařů, cukrářů, řezníků, právníků, účetních, lékařů, kadeřnic, opravářů nebo řemeslníků (a také tržeb z dodání zboží) 

Koronavirus - EET pozastaveno


minimální mzda s největší pravděpodobností zvýší na 14 600 Kč za měsíc

záloha na sociální pojištění 2544 Kč 

záloha na zdravotní pojištění 2352 Kč

Koronavirus - zálohy jsou prominuty od dubna do srpna 2020 v minimální výši pro OSVČ

firmy mají osvobozené platby na OSSZ za zaměstnavatele v období 6-8/2020 při splnění podmínek - Antivirus C

Schváleny programy na podporu podnikání:

 Antivirus A,B; společníci malých s.r.o.; OSVČ 25.0000 Kč; Covid nájemné; Covid Kultura; Covid Sport


OSSZ - Ošetřovné z důvodu uzavření škol


Mimořádné odpisy se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. 

Trvale se zvyšuje hranice pro povinné odpisování ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. 


2019

Zvyšují se zálohy na sociální a zdravotní pojištění

záloha na zdravotní pojištění činí 2208 Kč

záloha na sociální pojištění činí 2388 Kč


minimální mzda 13350 Kč2018

Zvyšují se zálohy na sociální a zdravotní pojištění

V roce 2018, stejně jako každý rok, se rovněž mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Minimální výše zálohy na důchodové pojištění se u činnosti hlavní zvyšuje na 2 189 Kč, u vedlejší činnosti na 876 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost narůstá na 71 950 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit   2 024 korun.